Idejno rešenje odvođenja atmosferskih voda iz planiranih poslovnih zona na lokacijama Jarčujak i Ratarsko imanje - Kraljevo

Godina: april 2019.

Objekat: Odvođenja atmosferskih voda iz planiranih poslovnih zona na lokacijama Jarčujak i Ratarsko imanje - Kraljevo

Investitor: Grad Kraljevo

Naručilac posla: Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta „Kraljevo“

Koncept Idejnog rešenja je da se na širem terenu koji se razmatra, odnosno sa novoprojektovanim retenzionim objektima, retenzira/uspori i u vremenu razvuče merodavni kišni hidrogram oticaja, da se izvrši regulacija recipijenata od novog mesta upuštanja atmosferskih voda u njega do propusta ispod magistralnog puta kako bi se osiguralo normalno oticanje na toj deonici, kao i da se sagledaju potrebni radovi na zaštiti postojećih objekata zbog eventualnog povećanja protoka na nizvodnim deonicama recipijenta.

Za dalju analizu u narednim fazama projektovanja objekata predviđa se obuhvatiti znatno šire područje, jer se na nizvodnom kraju sabiraju oticaji kišnih voda ka kanalu i dalje ka Zapadnoj Moravi.