Glavni i Izvođački projekat hidrotehničkih instalacija – Odvodnjavanje mosta i prilaznih saobraćajnica, Sektor B3.2 zona mosta na Savi u Ostružnici od km 574+050,00 do km 578+150,00

Period: 2011. – 2019. g.

Lokacija: Beograd, Srbija

Investitor: JP „Putevi Srbije“, Beograd,

Naručilac posla: MOSTPROJEKT a.d.

Odgovorni projektant: Preduzeće CEKIBEO d.o.o., Beograd.

Projekat odvodnjavanja kišnih voda sa mosta i sa prilaznih saobraćajnih konstrukcija deo je projekta rekonstrukcije postojećeg (desna traka) i izgradnje novog mosta (leva traka) preko reke Save – kod Ostružnice na km 576+033,17 autoputa E-70/E-75 Dobanovci – Bubanj potok. Projekat je obuhvatao betonsku konstrukciju mosta sa leve (kanal 1 i 3) i desne (kanal 2 i 4) strane reke Save kao i kompletnu čeličnu konstrukciju (588m) iznad reke Save na starom i novom mostu.