Izrada Idejnog projekta za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju krova, sanitarnih čvorova i sanaciju objekata zbog posledica dugogodišnjeg prokišnjavanja

Godina: jun 2019.

Objekat: Osnovna škola „Marko Orešković“, Ul. Otona Župančića br. 30, Beograd

Investitor: Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu

Naručilac posla: Osnovna škola „Marko Orešković“

Obim i vrednost radova koje je potrebno izvesti u okviru Idejnog projekta (IDP) za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju krova, sanitarnih čvorova i sanaciju objekata zbog posledica dugogodišnjeg prokišnjavanja  značajno je visoka. Da bi se obezbedili uslovi za njihovu kompletnu realizaciju sa korisnikom je dogovoreno da se rešenjima i formom projektne dokumentacije omogući etapnost izvođenja prema dinamici priliva sredstava.

Prema navedenom zahtevu korisnika u delu Idejnog projekta – arhitektura (knjiga 1, sveska 1) izdvojene su celine radova koje se odnose na:

  • Krov;
  • Trotoari i fasada;

      dok su u drugom delu Idejnog projekta – hidrotehničke instalacije (knjiga 3, sveska 1) izdvojene celine radova za sanaciju:

  • Sanitarnih čvorova;
  • Vodovoda i kanalizaciju.